Sodobni poslovni in skladiščni prostori

Sodobni skladiščni prostori namenjeni skladiščenju in distribuciji zahtevnih izdelkov za panoge, kot so farmacija, kamija, prehranbena industrija, elektronika, …

Prostori se nahjajajo v mestu Kranj, Slovenija en km od avtocestnega izvoza Ljubljana - Karavanke in 5km od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Brnik. Sodobni skladiščni prostori namenjeni skladiščenju in distribuciji zahtevnih izdelkov za panoge, kot so farmacija, kamija, prehranbena industrija, elektronika, … Prostori se nahjajajo v mestu Kranj, Slovenija 1km od avtocestnega izvoza Ljubljana - Karavanke in 5km od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Brnik.


Objekt ima pridobljeno vso potrebno dokumentacijo in uporabno dovoljenje za skladiščni objekt. 

Lokacija

Nahaja se v poslovni coni Primskovo v Kranju, en km od izvoza AC Ljubljana-Karavanke in štiri km od letališča Jožeta Pučnika Brnik.
Ogled lokacije

Velikost

Celotna velikost objekta je cca 7.000 m2 (kapaciteti cca 6.000 paletnih mest s pripadajočo infrastrukturo).

Namembnost

Objekt je namenjen za skladiščenje visoko kvalitetnih izdelkov (npr.: v elektroniki, farmaciji, kozmetiki, kemiji, prehrambena industrija, ...) v kapaciteti cca 6.000 paletnih mest z vsto potrebno infrastrukturo.

Prostori (6482 m2)

 • skladišče 1 (3750 m2)
 • skladišče 2 (1650 m2)
 • promocijski prostor (350 m2)
 • čisti soba - laboratorij (132 m2)
 • upravni del (600 m2)

Pomožni prostori

 • elektro soba
 • server soba
 • polnilnica akumulatorjev
 • hladilna postaja
 • plinska kotlovnica
 • sistem kurjenja na biomaso z zalogovnikom 600 m3
 • sprinkler postaja - gašenje
 • bazen za gašenje 600 m3

Zunanja ureditev

 • 3 uvozne kamionske rampe
 • 1 kamionski uvoz
 • asfaltiran plato 2700 m2
 • zaščitna varnostna ograja višine 2,4 m z nagibnim kotom
 • avtomatska uvozna vrata z osebnim prehodom vezanim na pristopno kontrolo
Imate vprašanje?

Tehnične karakteristike

Objekt je zrgajen iz armirano betonske konstrukcije in zelo kvalitetno toplotno izoliran oziroma energetsko varčen.

 • tlak - obtežba 5000 kg na m2
  • ravnost namenjena za visoka regalna skladišča
  • vodotesni tlak z vodnimi barierami
  • kvalitetna abrezijska odpornost (korunt)
  • električna prevodnost 10Ω
  • možnost indukcijske zanke
 • prezračevanje - izmenjava zraka do 0.8x na uro
 • rekoperacija vseh prostorov
 • nadtlak
 • gretje hlajenje - režim 15ºC - 25ºC pri zunanji temperaturi od -20ºC do 35ºC 
 • sprinkler sistem gašenja - mreža 9m2 celotnega objekta
 • odvod dima in toplote
 • avtomatsko javljanje požara
 • dizel agregat
 • 90 minutni požarni sektorji
 • avtomatsko gretje na bio maso ali plin
 • 3x kamionske rampe
 • 1x kamionski uvoz
 • pametne elektro inštalacije
 • računalniško lokalno omrežje (LAN)
 • višina skladiščenja 6m

Fotografije

Povečava slike