Sodobni skladiščni prostori namenjeni skladiščenju in distribuciji zahtevnih izdelkov za panoge, kot so farmacija, kamija, prehranbena industrija, elektronika, … Prostori se nahjajajo v mestu Kranj, Slovenija 1km od avtocestnega izvoza Ljubljana - Karavanke in 5km od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Brnik.

Pritličje + Več

Obsega skladiščni prostor 1 s sprejemno pisarno, sanitarijami za osebje, sanitarije za šoferja in dve kamionski rampi, skladiščni prostor 2 z rampo in kamionskim uvozom, prehod za viličarje, skladišče za embalažo, polnilnico akumulatorjev, server sobo, elektro sobo, strojnico za hlajenje, promocijski prostor in pisarniški del.

Več

Za ogled panorame se z vlecenjem miške premikajte po prostoru!

Tehnične karakteristike

Objekt je zrgajen iz armirano betonske konstrukcije in zelo kvalitetno toplotno izoliran oziroma energetsko varčen.

 • tlak - obtežba 5000 kg na m2
  • ravnost namenjena za visoka regalna skladišča
  • vodotesni tlak z vodnimi barierami
  • kvalitetna abrezijska odpornost (korunt)
  • električna prevodnost 10Ω
  • možnost indukcijske zanke
 • prezračevanje - izmenjava zraka do 0.8x na uro
 • rekoperacija vseh prostorov
 • nadtlak
 • gretje hlajenje - režim 15ºC - 25ºC pri zunanji temperaturi od -20ºC do 35ºC 
 • sprinkler sistem gašenja - mreža 9m2 celotnega objekta
 • odvod dima in toplote
 • avtomatsko javljanje požara
 • dizel agregat
 • 90 minutni požarni sektorji
 • avtomatsko gretje na bio maso ali plin
 • 3x kamionske rampe
 • 1x kamionski uvoz
 • pametne elektro inštalacije
 • računalniško lokalno omrežje (LAN)
 • višina skladiščenja 6m